Institute for sustainable transitions & Biomimicry Innovations

Maak een verschil. Start vandaag met duurzaam ondernemen!

 

Meer duurzame waarde creëren door slimme strategieën toe te passen op uw huidige processen? Het is mogelijk! Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaam ondernemen. Klik hieronder.

Onze diensten
Our story

IBI² zet zich in voor een betere wereld. En de betere wereld van morgen start vandaag, samen met u. Wij hebben jarenlange ervaringen samengebundeld in onze scans en eigen modellen ontwikkeld. Hiermee stuwen wij transities aan op het gebied van duurzaam ondernemen. Alles met als doel uw bedrijf voor de komende tijd weer op de adoptiecurve te krijgen en een duurzame continuïteit zo goed als mogelijk te garanderen.

De uitkomsten zijn nieuwe businessmodellen waarin duurzaam ondernemen de kern is en nieuwe omzet  gegenereerd kan worden. We kijken samen naar de sociale en maatschappelijke waarden van uw bedrijf. Steeds meer consumenten hechten waarde aan wat een bedrijf doet. Daarnaast ontwikkelen wij voor en met u nieuwe innovatieve (duurzame) visies, strategieën, merken en producten. We stellen cross sectorale ketens samen daar waar nodig en helpen u om de daarbij behorende (nieuwe/duurzame) partnerships te initiëren. Bovenal zijn wij praktisch ingesteld met een hands-on mentaliteit. IBI² focust zich op resultaat in de breedste zin.

De SDG wedding cake

Deze manier van het bekijken van de Sustainable Development Goals (SDG) werd in het leven geroepen door voormalig directeur van het Stockholm Resellience centre, Johan Rockström en board member Pavan Sukhdev. De doelen zijn onderverdeeld in 3 dimensies: Biosfeer, maatschappij en economie. De opbouw van de drie dimensies is duidelijk. De biosfeer ligt ten grondslag aan het behalen van alle andere doelen. Uit de biosfeer kan de rest voortkomen. Zonder biosfeer zou de aarde net zo’n levenloze planeet zijn als Mars of Venus.

Deze manier van kijken naar de SDG’s is in realiteit nog altijd omgedraaid. Namelijk, de economie vormt de basis. IBI² zet zich in om te inspireren de paradigma switch te maken van economisch tunnelvisie naar een meer holistische view. Een waarin economieën en maatschappijen worden gezien als een ingesloten deel van de biosfeer.

Verder hebben wij de kennis en ervaring om inzicht te geven in welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf. De oplossingen van IBI² combineren altijd meerdere SDG’s Welke transities kunt u nu al in gang zetten om een bijdrage te leveren aan de SDG doelen? Welke samenwerkingen zijn hiervoor nodig? Innoveren doe je tenslotte niet alleen. Bij al deze vragen helpen wij u graag.

De sdg wedding cake

Deze manier van het bekijken van de Sustainable Development Goals (SDG) werd in het leven geroepen door voormalig directeur van het Stockholm Resellience centre, Johan Rockström en board member Pavan Sukhdev. De doelen zijn onderverdeeld in 3 dimensies: Biosfeer, maatschappij en economie. De opbouw van de drie dimensies is duidelijk. De biosfeer ligt ten grondslag aan het behalen van alle andere doelen. Uit de biosfeer kan de rest voortkomen. Zonder biosfeer zou de aarde net zo’n levenloze planeet zijn als Mars of Venus.

Deze manier van kijken naar de SDG’s is in realiteit nog altijd omgedraaid. Namelijk, de economie vormt de basis. IBI² zet zich in om te inspireren de paradigma switch te maken van economisch tunnelvisie naar een meer holistische view. Een waarin economieën en maatschappijen worden gezien als een ingesloten deel van de biosfeer.

Verder hebben wij de kennis en ervaring om inzicht te geven in welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf. De oplossingen van IBI² combineren altijd meerdere SDG’s Welke transities kunt u nu al in gang zetten om een bijdrage te leveren aan de SDG doelen? Welke samenwerkingen zijn hiervoor nodig? Innoveren doe je tenslotte niet alleen. Bij al deze vragen helpen wij u graag.

Het gevaar van biodiversiteitsverlies

Een nieuw VN-akkoord moet vanaf 2030 30% van de natuurlijke leefomgeving op het land en in water beschermd gebied gaan beschermen. 196 landen kende toe hoe belangrijk het is om de biodiversiteit op aarde in veiligheid te stellen. Nu is het tijd voor actie. Een twee...

CO2-heffing in de realiteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 heeft verminderd met 14,3 Mton CO2.De CO2­-heffing is ingegaan op 1 januari 2021 om te borgen dat deze doelstelling gehaald wordt. De Nederlandse Emissieautoriteit heeft de taak...

Groen investeren: het gevaar voor een nieuw misleidend verkoopschandaal

Iedereen kent het concept greenwashing inmiddels wel. Bedrijven zeggen te doen aan duurzaam ondernemen terwijl er in werkelijkheid nauwelijks iets gebeurt. Ook bij het investeren in beleggingsfondsen krijg je hiermee te maken. Daar kwam ook Lucy Carraz (business...

Superconcentraat uit varkensmest

Bij mestverwerker Vlako in Overloon zijn ze erin geslaagd met behulp van membraandestillatie de gehalten in hun mineralenconcentraat te verdubbelen. Begin dit jaar is er bij Vlako een proef gestart waarin het verder indikken van hun mineralenconcentraat de focus was....

Inspiratiesessie: het nieuwe perspectief voor de bebouwde omgeving

Op 16 november organiseert het NCB een inspiratiesessie gericht op de toekomst. We nemen je mee op een inspirerende reis naar de toekomst van 2050. De wereld verandert, en de wereld verandert snel! De wereld van nu biedt eigenlijk alles aan. Hoe kan onze wereld er in...

Koploper

Activist, idealist, dwarsdenker en aanhanger van Gunter Pauli’s ideeën over systeemdenken en de blauwe economie; Sandra Baan, CEO van IBIÇ uit Venlo is het allemaal. Zij vindt dat er in het designwereldje een hoop bullshit wordt verkocht en dat biomimicry belangrijk...

High Potentials

Im Nachbarland zu studieren und praktische Erfahrungen zu sammeln, ist sehr wertvoll. Das merkt die Direktorin Sandra Baan vom IBI2 aus Venlo, wenn sie deutsche Studenten in den Niederlanden betreut. „Beide Kulturen ergänzen sich gut.“ Das Projekt „High Potentials...

Linkse Rakker – Cees de Gelder

In Januari verscheen er een interessant artikel geschreven door Cees de Gelder in het Interior Business Magazine.

Spreken bij Feed Design Lab

Feed Design Lab is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming binnen de diervoedersector. Ruim 100 bedrijven uit de gehele sector en uit binnen- en buitenland zijn

Waarom data onmisbaar is in de circulaire economie

Leaseconstructies en deelconcepten schieten als paddenstoelen uit de grond. Van wasmachines tot fietsen; alles lijkt geschikt voor een circulair businessmodel waarbij de leverancier eigenaar

Design strategy

Biomimicry

Het leren en vervolgens het nabootsen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen.

Bionic

De studie van mechanische systemen die functioneren als levende of gedeeltelijke levende organismen.

Biodesign

Het gebruik van levende organismen zoals bacteriën of planten bij het ontwerpen van producten of kunst.

Biophilia

Biophilic design is een designstrategie waarin mensen opnieuw worden verbonden met de natuurlijke omgevingsfactoren.

Biobased

Biobased is geen designstrategie maar uiteindelijk, holistisch gezien, een manier om tot organische materialen en processen te komen.

De natuur is met 3,85 miljard jaar ervaring de grootse uitvinder van duurzaam ondernemen. Het is in staat Oplossingen die energie- en materiaal efficiënt zijn te creëren zonder afval.

project portfolio

Academy

BLUE ECONOMY

De blauwe economie draait om circulair/ duurzaam ondernemen. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt de blauwe economie met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

LOHAS CONSUMENT

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (49%) let bij de aanschaf van producten op duurzame aspecten. Het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven
duurzaam ondernemen is 71%. Maar wie is die duurzame consument?

DE 5 B'S

Biomimicry, biodesign, biobased, biophilia en bionic gebruiken de natuur als inspiratiebron voor duurzaam ondernemen en innovatieve oplossingen. Deze vijf disciplines worden al een tijdje ingezet om te verduurzamen. Maar op welke manier dan?

Referenties

Pauwert Architectuur

Jan van Vlerken

Afgelopen jaar zijn we binnen Pauwert Architectuur op zoek gegaan naar een verdiepingsslag op  het thema duurzaam ondernemen. Ibi² heeft ons hierbij geholpen door het thema op een brede manier aan te vliegen en ons hiermee verder te laten kijken dan ons vakgebied alleen.

 

Tijdens dit jaar hebben we intern trainingen gevolgd van IBI² waarbij de thema’s blauwe economie, de toekomstige consument en systeemdenken aan de orde zijn gekomen. Hierdoor hebben we niet alleen een breed inzicht in de nieuwe mogelijkheden van economische circulaire systemen; we hebben ook op een meer holistische manier leren nadenken over onze werkzaamheden.

 

Sandra Baan heeft ons daarnaast geholpen met het leggen van contacten en het aandragen van inhoudelijke thema’s. Ook zijn we onderdeel geworden van ‘de duurzame dwarsdenkers’. Dit is een goed podium gebleken om in contact te komen met andere bedrijven die zich met deze thema’s bezighouden.

 

Kort gezegd: ‘Ibi² heeft er voor gezorgd dat het thema duurzaamheid stevig is aangezwengeld binnen ons bedrijf!’

 

Arcadis

Arie Voorburg

We hebben de afgelopen jaren  een hoop brute en angstaanjagende waarschuwingen gezien over de bedreiging die de klimaatverandering in het leven met zich meebrengt. Veel minder gesproken, maar net zo gevaarlijk, zo niet meer, is de snelle achteruitgang van de natuurlijke wereld als samenhangend geheel. Landdegradatie, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn drie verschillende gezichten van dezelfde centrale uitdaging: de steeds gevaarlijkere impact van onze keuzes op de vitaliteit van onze natuurlijke omgeving.De huidige productie- en consumptiemodellen zijn onhoudbaar. Ondertussen zijn de veilige grenzen voor vier van de negen belangrijkste ecologische processen en systemen die de stabiliteit en veerkracht van het aardesysteem regelen al overschreden.

Juist daarom zijn de instituten als IBI² zo hard nodig voor overdracht van kennis en ervaring, het bieden van inspiratie, vernieuwing, juist door het pragmatisch handelen: doen. Niet allen ideeën en concepten maar ook het ontwikkelen van op natuur geïnspireerde ontwerpen intelligente producten en diensten, flexibele productiesystemen etc. die leiden tot daadwerkelijk duurzaam ondernemen.

Ik ervaar de samenwerking met IBI² als zeer inspirerend, open, professioneel en constructief.

Leolux

Patrick Schreudering

IBI² heeft Leolux begeleid bij het verduurzamen van de onderneming. Op basis van een nul-meting, uitgevoerd door IBI², is verkend op welke wijze Leolux zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een duurzaamheidsagenda die Leolux momenteel aan het uitwerken is en hun helpt met duurzaam ondernemen. 

Daarnaast heeft IBI² Leolux geholpen om een Limburgs meubel te ontwikkelen. Voor deze Limburgse fauteuil, de Hilco,  worden de materialen en onderdelen zoveel als mogelijk uit de regio betrokken. In het bijzonder geldt dit voor het leder waarmee de Hilco bekleed wordt. Dit leder komt van Limburgse runderen en wordt zo verantwoord mogelijk bewerkt tot een voor Leolux verwerkbare huid.

SLV Nederland

Marianne Hendrikx

Als medebewoner van het kantoorverzamelgebouw Manufactuur kwamen we in contact met IBI2 en de bevlogenheid van Sandra Baan. Sandra heeft een team binnen ons bedrijf stapsgewijs laten kennismaken met duurzaam ondernemen. Vanuit daar zijn ze op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden rondom dit actuele thema. Naast een algemene bewustwording van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Sandra bij ons bedrijf ook een drive weten te ontketenen binnen de verlichtingsmarkt te onderscheiden middels een aanpak op basis van biophilic design en het uitdragen van onze kennis op kunde op dit gebied. Ons team is nu beter vaardig met ‘de taal’ van biophilia en circulaire economie. Uit onze samenwerking zijn zonder meer zeer waardevolle inzichten en ideeën ontstaan, die SLV Nederland verder zullen gaan brengen, nu en in de toekomst.

Follow us

Duurzame Dwarsdenkers

Onze dwarsdenkende businessclub die bedrijven, overheden en de wetenschap met elkaar verbindt. Bijeenkomsten met en voor koplopers en innovators op het gebied van duurzaam ondernemen. Benieuwd wat Duurzame Dwarsdenkers voor u kan betekenen?

nl_NLDutch