De Europese natuurherstelwet is goedgekeurd: op weg naar een groenere toekomst!

Na maanden van intensieve politieke debatten en zorgvuldige aanpassingen heeft het Europees Parlement vandaag met een krappe meerderheid de Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans aangenomen. Dit is een grote overwinning voor onze natuur, die momenteel in alarmerende toestand verkeert. Maar liefst 80 procent van de natuur is in een slechte staat. Gelukkig zijn we nu op het juiste pad om hier verandering in te brengen en actie te ondernemen voor een betere toekomst van onze natuurlijke omgeving.

Deze baanbrekende wet heeft als doel om tegen 2030 maar liefst 30 procent van de aangetaste natuurgebieden van een gedegen herstelplan te voorzien. Een ambitieus maar noodzakelijk streven, want tegen 2050 moet dit percentage zelfs op 90 procent liggen. Dit zijn de belangrijkste pijlers van deze wet die een betere toekomst voor onze natuur mogelijk maken:

  1. Brede bescherming van natuur: Deze wet reikt verder dan alleen de bekende Natura-2000 gebieden. Ook andere waardevolle natuur, zoals bossen en veengebieden, zullen de bescherming krijgen die ze verdienen. Hoewel dit een geweldige stap voorwaarts is, moeten we nog wel nader onderzoeken hoe we precies de lucht-, bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren.
  2. Biodiversiteit in de landbouw: Door jarenlange monocultuur en het overmatig gebruik van pesticiden zijn landbouwgebieden uitgeput geraakt in termen van dier- en insectensoorten. Dit voorstel streeft naar een biodiverser landbouwecosysteem, waarbij het aantal insecten en weidevogels wordt vergroot en oorspronkelijke landschapselementen worden hersteld. Zo maken we de landbouwsector beter bestand tegen klimaatverandering en waarborgen we de voedselzekerheid.
  3. Bescherming van bestuivers: Bijen en vlinders, essentiële bestuivers voor zowel natuurlijke gebieden als landbouwgewassen, hebben dramatische krimp in populaties ondergaan in de afgelopen decennia. Deze wet erkent het belang van deze vliegende helpers en stelt specifieke maatregelen voor om hen beter te beschermen. Volgens de EU kan 5 miljard euro van de jaarlijkse landbouwproductie rechtstreeks worden toegeschreven aan deze bestuivende insecten.
  4. Levendige rivieren: Eeuwenlang zijn veel Europese rivieren gedomesticeerd, waardoor ze hun natuurlijke loop verloren hebben. Deze wet wil deze trend omkeren en onze rivieren meer ruimte geven om vrij te stromen. Dit zal zorgen voor een toename van de biodiversiteit onder water en een gevarieerder landschap langs de oevers door periodieke overstromingen.
  5. Groene steden: Ook de steden komen aan bod in deze ambitieuze wet. Vergroening van stedelijke gebieden wordt gestimuleerd, niet alleen om biodiversiteit te bevorderen, maar ook om steden te beschermen tegen de toenemende hitte als gevolg van klimaatverandering. Straks is het niet langer toegestaan meer bomen te laten verdwijnen in steden dan aan te planten. Zo maken we onze steden groener en veerkrachtiger.

Deze Natuurherstelwet markeert een cruciale voorwaartse stap in het beschermen en herstellen van onze natuurlijke omgeving. Laten we deze kans grijpen om de natuur in Europa te herstellen en een duurzamere toekomst voor komende generaties te waarborgen. Met een gezamenlijke inspanning kunnen we het tij keren en onze prachtige planeet beschermen voor de toekomstige generaties, zodat zij ook kunnen genieten van wat de wereld te bieden heeft.

Auteur

ibi2

Datum

23 juli 2023

Reacties

contact

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

Adres

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands

nl_NLDutch