BLue economy training

Blue Economy is een duurzaamheidsbeweging die is opgestart door de Vlaming Gunter Pauli en die inmiddels wereldwijd navolging vindt. De basis van Blue Economy is holistisch systeemdenken, waarin het geheel en de verbanden net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke deeltjes. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt Blue Economy met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

Blue economy

De Blue Economy werd voor het eerst gelanceerd door Gunter Pauli in 1994 toen door de Verenigde Naties aan hem werd gevraagd om na te denken over de business modellen van de toekomst. Gunter kwam tot meer dan 180 concrete cases waarin hij aantoont dat het mogelijk is om met respect voor de natuur en milieu meer omzet en werkgelegenheid te genereren en terwijl je nog steeds competitief kunt zijn op de wereldmarkt.

WAT LEER JE?

Tijdens de Blue Economy training van IBI² leer je nieuwe manieren van denken, je leert hoe je een sterke regionale economie creërt, een veerkrachtig business model toepast en hoe je toekomstbestendige producten kunt ontwikkelen. Tijdens de training Blue Economy komen de volgende thema’s aan bod:

Wat is systeemdenken?

Wat zijn de principes en hoe werken ze?

Oefenen met een bestaande case als basis

Hoe kun je van schaarste naar overvloed?

Wat is Blue Economy en waarom blauw?

Waarom zou je moeten inspelen op duurzaamheid?

nl_NLDutch