Transparantie, nu moet het toch écht

Corporate sustainable reporting directive

Vanaf 2024 moeten grootbedrijven zich volgens de corporate sustainable reporting directive (CSRD) transparant verantwoorden over de impact die zij hebben met hun werkzaamheden. Impact op milieu, omgeving en maatschappij is al een tijdje een hot topic, maar nog niet iedereen ziet de waarde in van een dergelijke transparantie. De CSRD is er om een steuntje in de rug te bieden.

De CSRD gaat in op werkomstandigheden, CO2-uitstoot en gedragscodes. De richtlijnen gelden voor grootbedrijven als zij aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden voldoen:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan €40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan €20 miljoen op de balans

Deze organisaties maken de meeste impact en hebben ook de potentie om positieve verandering aan te jagen. Vanaf 2025 zullen de regels ook voor andere bedrijven gelden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen krijgen te maken met de volgende richtlijnen:

  • Het inzichtelijk maken van cijfers
  • Een cijfermatige onderbouwing geven van de impact
  • Het bepalen van lange termijn doelen voor impactvermindering
  • Het meetbaar maken van deze doelen voor latere verantwoording
  • Controle van rapportering door extern accounts

CSRD richtlijnen verwezenlijken met IBI²/SmartTrackers

De software van SmartTrackers is bij uitstek geschikt om alle CSRD-onderwerpen te meten, te sturen op verbetering, dossier op te bouwen en te rapporteren naar stakeholders.

Naar schatting zullen de conceptstandaarden in 2023 definitief worden gemaakt. SmartTrackers zorgt er uiteraard voor dat zij de vereisten voor het verwezenlijken van de richtlijnen in hun software verwerken.

Aangezien zowel SmartTrackers als CSRD zich baseren op het Greenhouse Gas Protocol, voldoen gebruikers ook nu al aan een significant onderdeel van de rapportageverplichting. Wij zullen daarnaast onze bibliotheek uitbreiden met meters, berekeningen en quality assurance uitvragen. Gebruikers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Auteur

ibi2

Datum

19 februari 2023

Reacties

contact

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

Adres

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands

nl_NLDutch