Blueports

De toekomst van het Europese havennetwerk.

Intro

De Blueport havens zijn van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid in Limburg. Het creëert talloze banen en zet miljoenen om. Als we de bedrijven die niet direct aan de rivier verbonden zijn meetellen is er een nog groter potentieel. Dit potentieel moet uiteraard benut worden.

De Blueports liggen voornamelijk aan de Maas, de slagader die de Limburgse logistiek laat functioneren. Via de Maas en het Albertkanaal hebben de Blueport havens erg goede verbindingen met de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Maar ook Duitsland is goed met de havens verbonden. Zo kan een groot deel van Europa het Blueports concept adopteren.

 

 

Klant

De provincie Limburg

samenwerkingen

IBI², Brightlands campus

Onze rol

Initiator

Doel

Om een krachtig netwerk op te bouwen waar duurzame initiatieven uit voortvloeien is een intersievere samenwerking tussen havens essentieel. Op deze manier kunnen samenwerkende organisaties een integraal beleid hanteren waardoor innovatie en duurzame ontwikkelingen het draagvlak krijgt dat het verdient. IBI² integreert het Blue Economy denken van Gunther Pauli in combinatie met haar eigen modellen om deze doelen te bewerkstelligen. Voor meer informatie kijkt u op de website Circularports.

Samenwerkingen

De samenwerking tussen IBI² en de provincie Limbrug maakt het mogelijk havens in Europa te verbinden. Binnen de Brightlands campus ontwikkelt de provincie Limburg een kenniscentrum voor duurzaamheid, inclusief het verduurzamen van logistieke processen.

IBI²

The Blue Economy

Om de doelstellingen concreter en hanteerbaar te maken c.q. een nieuw en modern perspectief te bieden, wordt hier verder ingegaan op principes van de Blue Economy zoals Gunther Pauli dit o.a. in zijn boek Blauwe Economie (2012 Paradigm Publications)  heeft beschreven. Voorts wordt aangesloten bij de door IBI2 ontwikkelde modellen en aanpak voor de verduurzaming van (vrijwel) alle facetten van de economische en regionale ontwikkeling. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij de doelstellingen zoals het Akkoord van Parijs heeft aangegeven, te weten de SDG’s. 

 

 

nl_NLDutch