Sustainable development goals

De Global Goals van de Verenigde Naties zijn het kompas voor de wereld. Daar willen we heen. Een gezonde planeet. Waar wij mensen als deel van de natuur gezond en gelukkig kunnen wonen en leven. De oplossingen van IBI² combineren altijd meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s).

De SDG wedding cake

Hier zijn de SDG’s opgedeeld in drie dimensies: Biosfeer, maatschappij en economie. Het ultieme doel is een levendige economie met menswaardige en gezonde natuuroplossingen. Een economie waarin alles waarde heeft en, net als in een ecosysteem, de term afval niet bestaat. Het vergt omdenken, en systeemdenken. Vaak samenwerken. Soms door potjes met geld heen breken. Het vraagt om goed risicomanagement en een scherpe blik op wat er gaande is in de wereld.

Het hedendaagse economische perspectief laat de maatschappij draaien op de bovenste dimensie. Een dimensie die zonder fundament dichter bij het punt van instorten komt. Opbouwen/renoveren vanuit de basis om vanuit daar oplossingen te vinden die duurzaam zijn voor zowel biosfeer, maatschappij, als economie.

De oplossingen van IBI² combineren altijd meerdere SDG’s. Samen inspecteren wij welke transities u nu al in gang kunt zetten om een bijdrage te leveren aan de SDG doelen. Ook samenwerkingspartners zijn vaak essentieel. Innoveren doe je tenslotte niet alleen.

Biosfeer

Een levendige economie met menswaardige en gezonde natuuroplossingen is te verwezenlijken. Als de biosfeer in de miljoenen jaren dat het zich ontwikkeld heeft in al haar complexiteit kan functioneren moet er ook een mogelijkheid zijn onze hedendaagse ideeën daarmee in harmonie te laten samenwerken.

IBI² ondersteunt bedrijven bij het vergaren van deze harmonieuze blik om zo de stap te zetten in de richting van duurzame waardecreatie. Kijk wat wij doen door op de button hieronder te klikken.

Maatschappij

Om een wereld te creëren waar iedereen een bijdrage heeft zijn er fundamentele veranderingen nodig op het gebied van globale zorg- en welzijn, educatie en alle andere doelen die horen bij het verhelpen van onvruchtbare situaties. Voornamelijk in ontwikkelingslanden zijn schoon drinkewater en economische ontwikkelingen zeer schaars terwijl dat juist de basis vormt voor verandering op die gebieden.

Iedereen kan bijdragen aan een beter leven elders. Ook als er geen mogelijkheid om bij te dragen met uw kernactiviteiten is goed doen voor een ander mogelijk. Laat u inspireren door IBI² en bekijk wat wij doen.

Economie

Nogmaals, een levendige economie met menswaardige en gezonde natuuroplossingen is te verwezenlijken. Als we met zijn alle op een verantwoorde manier in rijkdom willen leven is een krachtige economie essentieel. Een economie die gebouwd is op duurzame waardecreatie, onmogelijk is om in te storten en iedereen laat bijdragen aan een beter leven voor zowel het individu als de planeet.

IBI² heeft haar eigen scans en modellen ontwikkeld om uw organisatie, ook vanuit economisch oogpunt, te laten floreren. De uitkomsten zijn nieuwe businessmodellen waarin duurzaam ondernemen de kern is en nieuwe omzet gegenereerd kan worden.

nl_NLDutch