IBI²

Het IBI² team is van alle markten thuis. Wij zijn idealisten met een hart en een grote realiteitszin. Met onze systeemgerichte mindset leggen we graag uit why, what en how het mogelijk is. Onder aan deze pagina zie je hoe onze klanten dit ervaren.

VisIE

IBI² streeft naar duurzaamheid en een circulaire economie, met de Blauwe Economie als basis. De basis van Blue Economy is holistisch systeemdenken, waarin het geheel en de verbanden net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke deeltjes. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt Blue Economy met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

Dit betekent dat wij afval zien als een grondstof voor nieuwe producten.  Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologish afbreekbaar te zijn. Door technische innovaties te koppelen aan ons ecosysteem zijn wij in staat om afvalstromen te reduceren en hiermee een nieuw industriebeleid te realiseren.

“De oplossingen van IBI² combineren altijd meerdere Sustainable Development Goals”.

 5 B-Design strategie

Biomimicry, Bionic, Biodesign, Biophilia en biobased design zijn verschillende ontwerpstrategieën voor innovaties met de intelligentie van de natuur als inspiratiebron. Wij gebruiken deze ontwerpstrategieën om nieuwe toepassingen van materialen, ontwerpen en processen te ontwikkelen. Een van de eerste voorbeelden uit de geschiedenis is Leonardo da Vinci. Hij imiteerde vogels en maakte een ontwerp voor een vliegmachine wat later de basis werd voor de helikopter.

Bij biomimicry en bionic ligt de nadruk op het imiteren van de natuur. De natuur is met 3.85 miljard jaar ervaring de grootste uitvinder van duurzame oplossingen die energie- en materiaal efficiënt zijn zonder afval te creëren.

Biodesign is het  gebruik van levende organismen zoals bacteriën of planten bij het ontwerpen van producten.

Bionic is de studie van mechanische systemen die functioneren als levende organismen of delen van levende organismen. De term bionic is afgeleid van de samentrekking van het Griekse woord bios ’leven’ en Tecnica ‘techniek’, dus letterlijk ’levenstechniek’.

Biomimicry is het leren en vervolgens het nabootsen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen om duurzamere ontwerpen te maken. Bij biomimicry kijken we niet naar wat we aan de natuur kunnen onttrekken, maar wat we ervan kunnen leren. De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios ’leven’ en mimesis ’imiteren’, dus letterlijk ’het leven imiteren’.

Biophilia is een opkomend veld dat gericht is op het aanpakken van onze phsychologische behoeften om rondom de natuur te zijn. Blootstelling aan afbeeldingen van de natuur kan helpen bij de genezing, de hersteltijd herstellen, positieve gevoelens te stimuleren en negatieve gevoelens te verminderen. Biophilic design is een duurzame ontwerpstrategie waarin mensen opnieuw worden verbonden met de natuurlijke omgevingsfactoren.

Biobased materialen zijn materialen die hoofdzakelijk bestaan uit natuurlijke organische grondstoffen. De Biobased wetenschap is op vele manieren betrokken bij de transitie naar de biobased economy. Die transitie is niet eenvoudig want fossiele grondstoffen zijn niet simpelweg inwisselbaar voor biomassa als grondstof. De kunst van het produceren van biobased producten is, per eindproduct het optimale proces te vinden wat gelijktijdig in een circulair proces eindigt.

Klant reviews

Wat vinden onze klanten van ons? Wat zijn de behaalde resultaten? In de video’s hieronder vertellen bestaande klanten wat IBI² heeft bijgedragen.

Referenties

Pauwert Architectuur

Jan van Vlerken

Afgelopen jaar zijn we binnen Pauwert Architectuur op zoek gegaan naar een verdiepingsslag op  het thema duurzaam ondernemen. Ibi² heeft ons hierbij geholpen door het thema op een brede manier aan te vliegen en ons hiermee verder te laten kijken dan ons vakgebied alleen.

 

Tijdens dit jaar hebben we intern trainingen gevolgd van IBI² waarbij de thema’s blauwe economie, de toekomstige consument en systeemdenken aan de orde zijn gekomen. Hierdoor hebben we niet alleen een breed inzicht in de nieuwe mogelijkheden van economische circulaire systemen; we hebben ook op een meer holistische manier leren nadenken over onze werkzaamheden.

 

Sandra Baan heeft ons daarnaast geholpen met het leggen van contacten en het aandragen van inhoudelijke thema’s. Ook zijn we onderdeel geworden van ‘de duurzame dwarsdenkers’. Dit is een goed podium gebleken om in contact te komen met andere bedrijven die zich met deze thema’s bezighouden.

 

Kort gezegd: ‘Ibi² heeft er voor gezorgd dat het thema duurzaamheid stevig is aangezwengeld binnen ons bedrijf!’

 

Arcadis

Arie Voorburg

We hebben de afgelopen jaren  een hoop brute en angstaanjagende waarschuwingen gezien over de bedreiging die de klimaatverandering in het leven met zich meebrengt. Veel minder gesproken, maar net zo gevaarlijk, zo niet meer, is de snelle achteruitgang van de natuurlijke wereld als samenhangend geheel. Landdegradatie, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn drie verschillende gezichten van dezelfde centrale uitdaging: de steeds gevaarlijkere impact van onze keuzes op de vitaliteit van onze natuurlijke omgeving.De huidige productie- en consumptiemodellen zijn onhoudbaar. Ondertussen zijn de veilige grenzen voor vier van de negen belangrijkste ecologische processen en systemen die de stabiliteit en veerkracht van het aardesysteem regelen al overschreden.

Juist daarom zijn de instituten als IBI² zo hard nodig voor overdracht van kennis en ervaring, het bieden van inspiratie, vernieuwing, juist door het pragmatisch handelen: doen. Niet allen ideeën en concepten maar ook het ontwikkelen van op natuur geïnspireerde ontwerpen intelligente producten en diensten, flexibele productiesystemen etc. die leiden tot daadwerkelijk duurzaam ondernemen.

Ik ervaar de samenwerking met IBI² als zeer inspirerend, open, professioneel en constructief.

Leolux

Patrick Schreudering

IBI² heeft Leolux begeleid bij het verduurzamen van de onderneming. Op basis van een nul-meting, uitgevoerd door IBI², is verkend op welke wijze Leolux zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een duurzaamheidsagenda die Leolux momenteel aan het uitwerken is en hun helpt met duurzaam ondernemen. 

Daarnaast heeft IBI² Leolux geholpen om een Limburgs meubel te ontwikkelen. Voor deze Limburgse fauteuil, de Hilco,  worden de materialen en onderdelen zoveel als mogelijk uit de regio betrokken. In het bijzonder geldt dit voor het leder waarmee de Hilco bekleed wordt. Dit leder komt van Limburgse runderen en wordt zo verantwoord mogelijk bewerkt tot een voor Leolux verwerkbare huid.

SLV Nederland

Marianne Hendrikx

Als medebewoner van het kantoorverzamelgebouw Manufactuur kwamen we in contact met IBI2 en de bevlogenheid van Sandra Baan. Sandra heeft een team binnen ons bedrijf stapsgewijs laten kennismaken met duurzaam ondernemen. Vanuit daar zijn ze op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden rondom dit actuele thema. Naast een algemene bewustwording van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Sandra bij ons bedrijf ook een drive weten te ontketenen binnen de verlichtingsmarkt te onderscheiden middels een aanpak op basis van biophilic design en het uitdragen van onze kennis op kunde op dit gebied. Ons team is nu beter vaardig met ‘de taal’ van biophilia en circulaire economie. Uit onze samenwerking zijn zonder meer zeer waardevolle inzichten en ideeën ontstaan, die SLV Nederland verder zullen gaan brengen, nu en in de toekomst.

nl_NLDutch