Biosfeer

 

Laten we de wereld een mooiere plek maken voor ons allemaal

14 – Leven onder water

Verontreiniging, overbevissen, de opwarming van de aarde. Stuk voor stuk zijn deze praktijken schadelijk voor het leven in water. In zowel zoet- als zoutwater zorgt dit voor problemen in biodiversiteit en het ontregelen van ecosystemen. Vooral in zeeën en oceanen heeft dit grote impact omdat zoutwater zo’n groot deel van de oppervlakte van de aarde omvat. En laat dat nou net een van de meest fundamentele ecosystemen zijn die ook ons als mensen in leven houden. Ze zorgen namelijk voor 50-80% van de zuurstof op aarde.

Nederland is zelf ook een land waarin vette haring bij een van de tradities hoort. De Noordzee is ook een berucht target voor overbevissing. Steeds meer aandacht gaat uit naar het herstellen van dit ecosysteem doormiddel van nieuwe vismethoden en het onderhouden van de biodiversiteit door gematigde visserij. Maar ook vervuiling van het water in en om Nederland door chemicaliën

afkomstig uit industrieën zoals de bouw of productiebedrijven vormen een gevaar voor rivieren, meren en de Noordzee. Het is essentieel om zo veel mogelijk bedrijven bio-based producten te laten ontwikkelen zodat giftige stoffen die gebruikt zijn in deze producten geen kans krijgen om te eindigen in de natuur.

In samenwerking met de provincie Limburg is IBI² bezig met het verduurzamen van de binnenhavens in Limburg. Binnen de Brightlands campus ontwikkelt de provincie Limburg een kenniscentrum voor duurzaamheid, inclusief het verduurzamen van logistieke processen. In dit kenniscentrum onderzoekt men alternatieve oplossingen en cross-sectorale verbindingen. Brightlands onderzoekt en ontwikkelt nieuwe methoden van produceren en het samenstellen van producten om zo de uitstoot van giftige stoffen in de natuur te reduceren. IBI² helpt mee bij het ontwikkelen van bio-based materialen.

15 – Leven op het land

Alanis Obomsawin zei ooit: “When the last tree is cut down, the last fish eaten and the last stream poisoned, you will realize that you cannot eat money”. Dit is een somber feit dat de toekomst voorspelt van een onvoorstelbare realiteit. Toch is het de mentaliteit van velen. Mensen hebben de aarde en de ecosystemen die daar op functioneren nodig om te overleven, maar dat begrijpt en voelt niet iedereen. De manier waarop we met onze planeet omgaan heeft een ingrijpend effect op de biodiversiteit wereldwijd, en daarmee op de gezondheid van ons allen. Om het leven op het land te beschermen zijn er afspraken en richtlijnen nodig die omschreven staan in SDG 15.

De stikstofcrisis is al een tijdje in volle gang. In Nederland zijn er ingrijpende eisen gesteld voor het uitstoten van stikstof in onder anderen de bouw en de agrarische sector. Ondanks de verschillen in mening is het van essentieel belang voor de ecosystemen in Nederland (en de rest van de wereld) dat de hoeveelheid uitgestoten stikstof wordt teruggebracht naar een gezond level waarin biodiversiteit kan floreren.

IBI² is op dit moment in samenwerking met de BAM-groep om bio-based producten te ontwikkelen om stikstofproducenten als beton en cement te vervangen. Er zijn steeds meer alternatieven te bedenken voor de materialen die we tot nu toe vanwege gemakzucht en kosteneffectiviteit hebben gebruikt. IBI² staat aan het front als aanjager van een uitstootvrije economie. Iedereen moet mee. Bent u hier ook klaar voor?

Land van Ons

Bij Land van Ons kun je investeren in een biodiverse toekomst. De coöperatie beheert grond gekocht door deelnemers (crowdfunded) en zorgt voor een natuurvriendelijk beheer. Op deze manier is het mogelijk biodiverse landbouwsystemen te realiseren. Daardoor zijn deze landbouwgronden niet alleen veerkrachtiger, maar dragen zij onder andere ook bij aan een schonere lucht en effectieve waterhuishouding. Lees hier meer over de werkwijze. IBI² heeft ook een aantal m² grond gekocht. Het is een kleine bijdrage, maar samen staan we sterk! Die visie delen wij met Land van Ons. Klik hier om ook mee te doen.

13 – Klimaat actie

Iedereen voelt de impact van klimaatverandering, bewust of onbewust. Het is de verantwoordelijkheid van elk mens op aarde bij te dragen aan een betere wereld. Vooral de mensen in de meest ontwikkelde landen, want de armste en meest kwetsbare landen zullen als eerst groot slachtoffer zijn van klimaatverandering.

Europa heeft zichzelf als doel gesteld om uitstoot tot 30% te verminderen in 2030 en 60% in 2040. Om deze doelstelling te behalen is een steeds meer uitstootvrije industrie en samenleving nodig, waarin het verbannen van fossiele brandstoffen en stimuleren van schone energie de sleutel is.

Rhombus sustainable (Blueports) is een project, in samenwerking met IBI², waarin de binnenhavens van Limburg op innovatieve wijze worden herzien en hervormgegeven. Alles draait om het efficiënter maken van processen in de transport en de logistieke processen die daarbij komen kijken. Zo maken wij CO² reductie mogelijk. Kijk voor meer info op circulairports.com.

6 – Schoon drinkwater en sanitair

Ons schone drinkwater komt uit de kraan. Een sterk arsenaal waterschappen verschoont het water afkomstig uit riolen en rivieren. Toch is dat is nog veel landen niet vanzelfsprekend. Niet overal kan water gezuiverd worden nadat het veelvuldig vervuild is. En dat terwijl schoon drinkwater het fundament is voor duurzame ontwikkelingen. Het kan onder anderen bijdragen aan armoedebestrijding en economische groei.

In Nederland is het belangrijk dat water op een duurzame en efficiënte wijze te gebruiken. Hierbij hoort het tegengaan van waterverspilling met gebruik van regentonnen bijvoorbeeld, of slimme systemen die wc’s doorspoelen met ‘tweedehands’ water van het douchen of handen wassen.

IBI² draagt bij aan SDG 6 door samen te werken met bedrijven en samen met hen duurzame en organische materialen te ontwikkelen waarbij chemicaliën een no-go zijn. Hierdoor verkleint de hoeveelheid vervuild water afkomstig van bijvoorbeeld de bouw en andere industrieën die materialen gebruiken die te maken krijgen met de elementen.

nl_NLDutch