Diensten

IBI² combineert kennis op het gebied van duurzaamheid met creativiteit om tot succesvolle productconcepten en nieuwe businessmodellen te komen.  Hieronder vindt u een overzicht van producten waarbij IBI² u van dienst kan zijn. Laat u inspireren, alles op maat, alles naar uw wens en behoefte!

 

Economisch proces

Blue Economy is een duurzaamheidsbeweging, gestart door Gunter Pauli, die inmiddels wereldwijd navolging vindt. Blue Economy is het meest complete duurzaamheidssysteem op onze aardbol. De basis is holistisch systeemdenken, waarin het geheel en de verbanden net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke deeltjes. IBI² helpt u bij deze nieuwe manier van denken, bij het creëren van een sterke regionale economie en nieuwe businessmodellen en bij het ontwikkelen van toekomstbestendige producten, processen en diensten.

duurzame doelgroep

LOHAS is een afkorting voor Lifestyle of Health and Sustainability. De LOHAS- consument vertegenwoordigt inmiddels 15-24% van de Europese consumentenmarkt. In Duitsland en Nederland alleen al zijn er gezamenlijk 16 miljoen LOHAS-consumenten. LOHAS- consumenten voelen zich verbonden met de aarde en kopen graag duurzame producten. IBI² helpt u inzichtelijk krijgen wie deze consumenten zijn en waar u ze kunt vinden, hun waarden, de diverse subgroepen, hoe zij benaderd willen worden en hoe men hen overtuigt.

Circulaire processen

Een circulair proces is een industrieel systeem waarin grondstoffen altijd terugkeren naar hun oorsprong en worden hergebruikt met behoud van de meeste waarde. Samen kijken we welke materialen en/of reststromen binnen uw bedrijf kunnen worden omgezet tot circulaire processen om zo tot nieuwe doeleinden voor de materialen en/of reststromen te komen. Bovendien zoeken we samen naar alternatieven voor toxische of anderszins onwenselijke materialen.

Ontwerpstrategieën

Biomimicry, Bionic en Biodesign zijn verschillende ontwerpstrategieën voor innovaties met de intelligentie van de natuur als inspiratiebron. Wij gebruiken deze ontwerpstrategieën om nieuwe toepassingen van materialen, ontwerpen en processen te ontwikkelen, die uw organisatie ondersteunen om een toonaangevende positie binnen uw branche te claimen.

Productconsortium

Megatrends

Bij het uitstippelen van de strategie moet een bedrijf de maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten houden. Megatrends zijn hierbij heel erg belangrijk, bij niet tijdig herkennen kan het bedrijf kansen missen, of in het ergste geval, in gevaar komen. Megatrends zijn invloedrijke lange-termijnontwikkelingen, trends die in de komende vijf tot tien jaar niet verdwijnen. Welke megatrends zijn van belang voor uw bedrijf?

Conceptontwikkeling

Op basis van uw MVO-acties, bestaande of nieuwe producten, ontwikkelen we samen met u een maatschappelijk duurzaamheidsconcept voor uw marketing- en communicatieafdeling. Uw identiteit wordt versterkt door concepten en transparante storytelling. Materialen, sfeerborden en kleuropties worden besproken. Passende leveranciers met duurzame materialen en/of producten worden erbij gezocht.

Branding

Hoe positioneert u een duurzaam product in de markt? Samen met u creëren we een identiteit rondom een concept, bestaand of nieuw product of dienst. Materialen, tone of voice en strategieën worden besproken. Passende platformen en (sociale) media worden aan de strategie toegevoegd.

Materiaalontwikkeling

Samen met u ontwikkelen we een bestaand of nieuw materiaal tot een bio-based of circulair materiaal. Zo kunt u onder andere bij ons terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van bio-based materialen.

Productontwikkeling

Op basis van uw behoeften, uw branche, uw bestaande producten of diensten ontwikkelen we samen met u een product van concept tot demo.

IBI² productpaspoort

Heeft u al een duurzaam product of heeft u een duurzaam product samen met IBI² ontwikkeld? Koppel dan het IBI² paspoort aan uw product! IBI² biedt productpaspoorten voor duurzame producten om uw product een meerwaarde te bieden en transparant te positioneren voor de duurzame consument. In het productpaspoort worden openlijk de feiten over uw product vermeld onder andere met betrekking tot uw voetafdruk op het gebied van CO2 uitstoot, transport, energie, recycling en grondstoffen. De consument is daarna vrij om te beoordelen of uw product aan zijn of haar duurzaamheidsprincipes voldoet. Testen en resultaten zijn uw eigen verantwoordelijkheid, IBI² helpt bij het transparant communiceren en vermarkten van uw producten aan consumenten die duurzaamheid belangrijk vinden.

Certificering

Certificering en keurmerken dragen bij aan uw duurzame positie in uw branche. IBI² helpt u bij het inventariseren, onderzoeken en vastleggen van certificaten die relevant zijn voor uw organisatie en/of product.

IBI² trainingen

IBI² biedt trainingen aan op het gebied van van de LOHAS-consument, Blue Economy en Biomimicry, Biodesign en Bionic voor u en uw medewerkers. 

Naast onze Biomimicry, LOHAS en Blue Economy trainingen stellen we graag een trainingspakket op maat samen, waarbij wij uw medewerkers trainen om creatief met al deze principes aan de slag te gaan en zelf innovatief te worden op het gebied van duurzaamheid. Heeft u behoefte aan een workshop over duurzaamheid binnen uw bedrijf? Gezamenlijk met uw medewerkers worden ambities opgesteld voor de toekomst en een weg geplaveid die resultaten oplevert.  

nl_NLDutch