Superconcentraat uit varkensmest

Bij mestverwerker Vlako in Overloon zijn ze erin geslaagd met behulp van membraandestillatie de gehalten in hun mineralenconcentraat te verdubbelen.

Begin dit jaar is er bij Vlako een proef gestart waarin het verder indikken van hun mineralenconcentraat de focus was. Aan het eind van dit jaar is de dunne fractie (vloeibare mest) van 6.000 ton varkensdrijfmest volledig bewerkt met toepassing van membraandestillatie (MD) en zijn de analyseresultaten beschikbaar. Vlako slaagde er namelijk in door middel van membraandestillatie de bemestingswaarde van hun mineralenconcentraat te verdubbelen, tot 25 kilo stikstof per ton en 32 kilo kali per ton.

Geconcentreerde meststof

Met MD is het mogelijk een mineralenconcentraat verder te ontwateren. Het mineralenconcentraat wordt initieel verkregen door RO (reverse osmosis). Bij MD worden dampdrukverschillen in vloeistoffen gebruikt. Aan de ene kant van het membraan stroomt opgewarmd concentraat en aan de andere kant koel permeaat (afvalwater van de RO) met een temperatuurverschil van 30 graden. Door de temperatuurverschillen ontstaat damp dat zich door het membraan werkt en het concentraat verder ontwaterd. Kalizout kan niet door het membraan, waterdamp en ammoniakgas wel. In de proefopstelling van Vlako verdampt ook ongeveer de helft van de ammoniakale stikstof door het membraan en komt dus in het permeaat terecht. Dit is desgewenst te voorkomen door de pH van het concentraat te verlagen met zwavelzuur. Vlako kiest ervoor om het permeaat nogmaals door de RO-installatie te doen en geen chemie te gebruiken. Het volume is beperkter en de eerste drie stappen van het RO-proces zijn overbodig vanwege de afwezigheid van het zout.

Overtuigd van werking membraandestillatie

Na een jaar experimenteren zijn ze bij Vlako overtuigd van de werking van MD. Het proces is onder controle en de installatie kan daarom worden opgeschaald om zo veel mogelijk superconcentraat te produceren. Het concentraat dat zij nu produceren met alleen RO bevat 13 kilo stikstof per ton, 16 kilo kali en 0,13 kilo fosfaat. Bij opschaling met MD kunnen deze gehaltes dus verdubbelen.

Meer volume reductie

Met het MD-proces neemt het volume loosbaar water toe van 60% per ton drijfmest tot 76%. De eindproducten na RO op basis van 6.000 ton drijfmest zijn: 1.200 ton concentraat, 1.200 ton dikke fractie en 3.600 ton water. De volumes van de eindproducten na RO en MD op basis van het zelfde volume mest zijn: 240 ton concentraat, 1.200 ton dikke fractie en 4.560 ton water. Het grote verschil zit ‘m hier in de volumes concentraat bij de verschillende processen. Na MD blijft 240 ton superconcentraat over. De rest van de 960 ton is water.

De voordelen van het superconcentraat

  • Een groter afzetgebied omdat er bij elke lading twee keer zoveel mineralen aanwezig zijn.
  • Minder bodemdruk omdat de massa van het superconcentraat kleiner is.
  • De bewerkbaarheid van het eindproduct. Wanneer de afzet niet naar wens is kan het weer gemengd worden met dikke fractie om het als oorspronkelijk product te exporteren.

Meer weten over dit onderwerp? Lees hier het volledige artikel op Boerderij.nl

Auteur

ibi2

Datum

9 december 2021

Reacties

contact

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

Adres

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands

nl_NLDutch