Infographic: werk aan de winkel om SDG’s tot succes te maken

Drie jaar geleden gingen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties van kracht. Steeds meer bedrijven zijn bekend met de ontwikkelingsdoelen en zien deze ook als een strategische kans. Toch zijn er nog niet veel bedrijven die de doelen al succesvol in hun strategie hebben geïntegreerd. 

Een onderzoek van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en DNV GL liet al zien hoe het er wereldwijd voor staat met de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in het bedrijfsleven. Een nieuw onderzoek van o.a. de Universiteit van Tilburg laat de tussenstand bij grote Nederlandse bedrijven zien.  

Versnellen met SDG’s 

Het blijkt dat 93% van de 168 ondervraagde bedrijven bekend is met de SDG’s. Maar een aanzienlijk deel – 41% van de bedrijven – heeft de ontwikkelingsdoelen niet in haar strategie verweven. Dat is niet heel verwonderlijk omdat de meeste bedrijven een strategie tot 2020 hebben. Met het jaar 2020 in zicht zien onderzoekers een uitgelezen kans om de SDG’s een ‘volwaardige plek’ te geven in herziende strategieën. Het integreren van de SDG’s in de strategie moet verder gaan dan het rapporteren over de bijdrage die wordt geleverd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Van Tilburg onderstreept dat de doelen ontwikkeld zijn om echte versnelling te realiseren.  

Na deze periode van kennismaking met de SDG’s moet de kernvraag worden: hoe kunnen we de SDG’s in de bedrijfsstrategie betrekken om met strategische keuzes en innovaties bij te dragen aan de realisatie daarvan,” aldus Van Tilburg.  

Hoe is het bedrijfsleven er mee aan de slag gegaan?

4 Van de 10 grootste internationale bedrijven hebben SDG’s opgenomen in hun rapportering. In West-Europa worden vooral de SDG’s 8, 12 en 13 geprioriteerd. Deze gaan erover dat er een einde komt aan kinderarbeid en er extra banen bijkomen, bestrijding klimaatverandering en het impact creëren van en voor schonere en veerkrachtige economieën, maar ook het verminderen van voedselverspilling.

IBI² kan bedrijven meehelpen, bijvoorbeeld door middel van onze Quickscan, om duidelijk en inzichtelijk te krijgen waar een bedrijf staat op het gebied van duurzaamheid. Daarna kan IBI² bedrijven helpen om (een aantal) SDG’s te implementeren op Mega-, Macro- en Micro-niveau.

De infographic bekijken voor meer informatie? Bekijk deze hier: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/industrie/30007/sdgs-bedrijfsstrategie 

Auteur

ibi2

Datum

25 november 2019

Reacties

contact

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

Adres

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands

nl_NLDutch