Maatschappij

 

Laten we de wereld een mooiere plek maken.

Samen, met elkaar.

11 – Duurzame steden en communities

Steden staan bekend om hun rechte statische voorkomen waarin steen, asfalt en beton het boeket vormen. Er wordt steeds meer groen geïntegreerd, hoewel het tempo laag blijft. Een groene omgeving kan mentale rust geven. Er zijn verschillende onderzoeken op het gebied van omgevingspsychologie die bevestigen dat het bekijken van een stuk natuur (voor een paar minuten) bijdraagt aan het verlagen van stresslevels.

Niet alleen het vergroenen van steden is belangrijk, maar ook de flexibiliteit en veerkracht van de woningmarkt. Volgens recente cijfers zal 60% van de wereldbevolking in 2030 in de stedelijke gebieden wonen. Nu al moeten overheden bij de ontwikkeling van huidige en nieuwe steden rekening houden met bijvoorbeeld het hoge aantal senioren, zodat deze steden de capaciteit hebben om met deze hoeveelheden om te gaan.

De stedelijke gebieden bezetten 3% van het aardoppervlak, maar zijn verantwoordelijk voor 75% van de globale CO2 uitstoot. Daarnaast onderdrukt de snelle groei van steden ook de beschikbaarheid voor schoon water, riolering en leefomgeving. De impact die steden hebben gaat zelfs netto bepalen in welke mate de SDG doelen worden behaald.

IBI² is in samenwerking met BAM-groep Nederland om de transitie naar duurzaam bouwen aan te jagen. De verscheidenheid aan reststromen die BAM met verschillende projecten produceert kunnen mooi gebruikt worden voor hernieuwbare producten. Modulaire biobased bouwelementen of materialen die elke keer opnieuw weer een nieuwe toepassing krijgen vormen de innovatieve manier van bouwen aan de toekomst. Een toekomst waarin bouwen voor de groeiende wereldbevolking natuurvriendelijk is en mensen in harmonie met de natuur en elkaar kunnen leven.

4 – Kwaliteitsonderwijs

Nelson Mandela zei ooit : “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. En dat de wereld moet veranderen, dat weten we allemaal. Toegang tot school en educatie zou voor ieder mens op aarde beschikbaar moeten zijn. We hebben elkaar allemaal nodig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd én creativiteit. Creativiteit die we kunnen gebruiken voor het mooier maken van de wereld voor elkaar, met elkaar. Hoewel dit een mooi toekomstbeeld schetst, blijft de realiteit dat zo’n 120 miljoen kinderen nog nooit naar school zijn geweest of school vroegtijdig hebben verlaten. SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Volgens UNESCO moeten regeringen 22 miljard per jaar investeren in het oprichten en optimaliseren van schoolsystemen om het doel van SDG 4 te kunnen behalen.

In project Circular Ports wordt het havensysteem in Zuid-Nederland en België op de schop genomen. De transitie naar een maatschappij met levendige systemen vergt omdenken. Wat normaal leek, blijkt heel anders en veel beter te kunnen. De natuur, en gezondheid voor mens en ander leven, vormt het kompas. Het pad dat Circular Ports is ingeslagen levert vele voorbeelden van omdenken en nieuwe kansen op. Deze kennis wordt gedeeld en breed verspreid in onder andere de Brightland Campus. Hét innovatiecentrum van Limburg.

 

nl_NLDutch