Institute for Biomimicry Innovations

IBI² is an inspiration and driver in the field of sustainability. We combine our knowledge of sustainability in the most complete form, combining creativity and methodologies to come to successful solutions, product design and business models.
Our story

IBI² offers clarity and guides you at a strategic level not only in finding solutions for sustainability, but also creates concepts with market value working together with you. IBI², Institute for Biomimicry Innovations, combines knowledge of sustainability in the most complete form with creativity to come to successful (product) concepts. New business models make your company resilient and ensure that sustainability does not have to be expensive.

Don’t Miss
Koploper

Koploper

Activist, idealist, dwarsdenker en aa nhanger van Gunter Pauli’s ideeën over systeemdenken en de blauwe economie; Sandra Baan, CEO van IBIÇ uit Venlo is het allemaa l. Zij vindt dat er in het designwereldje een hoop bullshit wordt verkocht en dat biomimicry belangrijk...

Lees meer
High Potentials

High Potentials

Im Nachbarland zu studieren und praktische Erfahrungen zu sammeln, ist sehr wertvoll. Das merkt die Direktorin Sandra Baan vom IBI2 aus Venlo, wenn sie deutsche Studenten in den Niederlanden betreut. „Beide Kulturen ergänzen sich gut.“ Das Projekt „High Potentials...

Lees meer

AT 3.85 BILLION YEARS OF EXPERIENCE, NATURE IS THE GREAT INVENTOR OF SUSTAINABLE SOLUTIONS THAT ARE ENERGY AND MATERIAL EFFICIENT WITHOUT CREATING WASTE.

Design strategy

Biomimicry

The Learning and then simulating of natural forms, processes and ecosystems.

Bionic

The study of mechanical systems that function as living or partially living organisms.

Biodesign

The use of living organisms such as bacteria or plants when designing products or art.

Biophilia

Biophilic design is a design strategy that reconnects people with natural environmental factors.

Biobased

Biobased is not a design strategy, but ultimately, from a holistic point of view, a way to come to organic materials and processes.
project portfolio
Academy
BLUE
ECONOMY

Blue Economy is a sustainability movement. By applying new scientific insights, Blue Economy comes with technological solutions, regionally strengthening economic principles and new business models.

LOHAS
consument

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (49%) let bij de aanschaf van producten op duurzame aspecten. Het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven
duurzaam ondernemen is 71%. Maar wie is die duurzame consument?

BIOMIMICRY, BIODESIGN, BIONIC, Biobased & Biophilia

Blue Economy is a sustainability movement. By applying new scientific insights, Blue Economy comes with technological solutions, regionally strengthening economic principles and new business models.

AT 3.85 BILLION YEARS OF EXPERIENCE, NATURE IS THE GREAT INVENTOR OF SUSTAINABLE SOLUTIONS THAT ARE ENERGY AND MATERIAL EFFICIENT WITHOUT CREATING WASTE.

Jan van Vlerken

Pauwert Architectuur

Patrick Schreudering

LEOLUX LIVING B.V.

Arie Voorburg

Arcadis Europe

Marianne Hendrikx

SLV Nederland

Referenties

Pauwert Architectuur

Jan van Vlerken

Afgelopen jaar zijn we binnen Pauwert Architectuur op zoek gegaan naar een verdiepingsslag op  het thema duurzaamheid. Ibi² heeft ons hierbij geholpen door het thema op een brede manier aan te vliegen en ons hiermee verder te laten kijken dan ons vakgebied alleen.

Tijdens dit jaar hebben we intern trainingen gevolgd van IBI² waarbij de thema’s blauwe economie, de toekomstige consument en systeemdenken aan de orde zijn gekomen. Hierdoor hebben we niet alleen een breed inzicht in de nieuwe mogelijkheden van economische circulaire systemen; we hebben ook op een meer holistische manier leren nadenken over onze werkzaamheden.

Sandra Baan heeft ons daarnaast geholpen met het leggen van contacten en het aandragen van inhoudelijke thema’s. Ook zijn we onderdeel geworden van ‘de duurzame dwarsdenkers’. Dit is een goed podium gebleken om in contact te komen met andere bedrijven die zich met deze thema’s bezighouden.

Kort gezegd: ‘Ibi² heeft er voor gezorgd dat het thema duurzaamheid stevig is aangezwengeld binnen ons bedrijf!’

Arcadis

Arie Voorburg

We hebben de afgelopen jaren  een hoop brute en angstaanjagende waarschuwingen gezien over de bedreiging die de klimaatverandering in het leven met zich meebrengt. Veel minder gesproken, maar net zo gevaarlijk, zo niet meer, is de snelle achteruitgang van de natuurlijke wereld als samenhangend geheel. Landdegradatie, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn drie verschillende gezichten van dezelfde centrale uitdaging: de steeds gevaarlijkere impact van onze keuzes op de vitaliteit van onze natuurlijke omgeving.De huidige productie- en consumptiemodellen zijn onhoudbaar. Ondertussen zijn de veilige grenzen voor vier van de negen belangrijkste ecologische processen en systemen die de stabiliteit en veerkracht van het aardesysteem regelen al overschreden.

Juist daarom zijn de instituten als IBI² zo hard nodig voor overdracht van kennis en ervaring, het bieden van inspiratie, vernieuwing, juist door het pragmatisch handelen: doen. Niet allen ideeën en concepten maar ook het ontwikkelen van op natuur geïnspireerde ontwerpen intelligente producten en diensten, flexibele productiesystemen etc.

Ik ervaar de samenwerking met IBI² als zeer inspirerend, open, professioneel en constructief.

Leolux

Jan van Vlerken

IBI² heeft Leolux begeleid bij het verduurzamen van de onderneming. Op basis van een nul-meting, uitgevoerd door IBI², is verkend op welke wijze Leolux zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een duurzaamheidsagenda die Leolux momenteel aan het uitwerken is. 

Daarnaast heeft IBI² Leolux geholpen om een Limburgs meubel te ontwikkelen. Voor deze Limburgse fauteuil, de Hilco,  worden de materialen en onderdelen zoveel als mogelijk uit de regio betrokken. In het bijzonder geldt dit voor het leder waarmee de Hilco bekleed wordt. Dit leder komt van Limburgse runderen en wordt zo verantwoord mogelijk bewerkt tot een voor Leolux verwerkbare huid.

SLV Nederland

Marianne Hendrikx

Als medebewoner van het kantoorverzamelgebouw Manufactuur kwamen we in contact met IBI2 en de bevlogenheid van Sandra Baan. Sandra heeft een team binnen ons bedrijf stapsgewijs laten kennismaken met duurzaamheid in hele brede zin en is van daaruit op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden rondom dit actuele thema. Naast een algemene bewustwording van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Sandra bij ons bedrijf ook een drive weten te ontketenen binnen de verlichtingsmarkt te onderscheiden middels een aanpak op basis van biophilic design en het uitdragen van onze kennis op kunde op dit gebied. Ons team is nu beter vaardig met ‘de taal’ van biophilia en circulaire economie. Uit onze samenwerking zijn zonder meer zeer waardevolle inzichten en ideeën ontstaan, die SLV Nederland verder zullen gaan brengen, nu en in de toekomst.

Follow us
[WD_FB id="1"]

Duurzame Dwarsdenkers

Onze dwarsdenkende businessclub die bedrijven, overheden en de wetenschap met elkaar verbindt. Bijeenkomsten met en voor koplopers en innovators op het gebied van duurzaamheid. Benieuwd wat Duurzame Dwarsdenkers voor u kan betekenen?

CONTACT

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

ADRES

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands