Institute for Biomimicry Innovations

IBI² is een inspirator en aanjager op het gebied van duurzaamheid. Wij combineren onze kennis van duurzaamheid in de meest complete vorm met creativiteit en methodieken om tot succesvolle oplossingen, productontwerpen en businessmodellen te komen.

Our story

IBI² biedt helderheid en begeleidt u op strategisch niveau niet alleen in het vinden van oplossingen voor duurzaamheid, maar creëert ook samen met u concepten met marktwaarde. IBI², Institute for Biomimicry Innovations, combineert kennis op het gebied van duurzaamheid in de meeste complete vorm met creativiteit om tot succesvolle (product)concepten te komen. Nieuwe businessmodellen maken uw bedrijf veerkrachtig en zorgen ervoor dat duurzaamheid niet duur hoeft te zijn.

Don’t Miss
High Potentials

High Potentials

Im Nachbarland zu studieren und praktische Erfahrungen zu sammeln, ist sehr wertvoll. Das merkt die Direktorin Sandra Baan vom IBI2 aus Venlo, wenn sie deutsche Studenten in den Niederlanden betreut. „Beide Kulturen ergänzen sich gut.“ Das Projekt „High Potentials...

Lees meer
Spreken bij Feed Design Lab

Spreken bij Feed Design Lab

Feed Design Lab is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming binnen de diervoedersector. Ruim 100 bedrijven uit de gehele sector en uit binnen- en buitenland zijn

Lees meer

De natuur is met 3,85 miljard jaar ervaring de grootse uitvinder van duurzame oplossingen die energie- en materiaal efficiënt zijn zonder afval te creëren.

Design strategy

Biomimicry

Het leren en vervolgens het nabootsen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen.

Bionic

De studie van mechanische systemen die functioneren als levende of gedeeltelijke levende organismen.

Biodesign

Het gebruik van levende organismen zoals bacteriën of planten bij het ontwerpen van producten of kunst.

Biophilia

Biophilic design is een designstrategie waarin mensen opnieuw worden verbonden met de natuurlijke omgevingsfactoren.

Biobased

Biobased is geen designstrategie maar uiteindelijk, holistisch gezien, een manier om tot organische materialen en processen te komen.
project portfolio
Academy
BLUE
ECONOMY

Blue Economy is een duurzaamheidsbeweging. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt Blue Economy met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

LOHAS
consument

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (49%) let bij de aanschaf van producten op duurzame aspecten. Het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven
duurzaam ondernemen is 71%. Maar wie is die duurzame consument?

BIOMIMICRY, BIODESIGN, BIONIC, Biobased & Biophilia
Blue Economy is een duurzaamheidsbeweging. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te passen komt Blue Economy met technologische oplossingen, regionaal versterkende economische principes en nieuwe business modellen.

De natuur is met 3,85 miljard jaar ervaring de grootse uitvinder van duurzame oplossingen die energie- en materiaal efficiënt zijn zonder afval te creëren.

Jan van Vlerken

Pauwert Architectuur

Patrick Schreudering

LEOLUX LIVING B.V.

Arie Voorburg

Arcadis Europe

Marianne Hendrikx

SLV Nederland

Referenties

Pauwert Architectuur

Jan van Vlerken

Afgelopen jaar zijn we binnen Pauwert Architectuur op zoek gegaan naar een verdiepingsslag op  het thema duurzaamheid. Ibi² heeft ons hierbij geholpen door het thema op een brede manier aan te vliegen en ons hiermee verder te laten kijken dan ons vakgebied alleen.

Tijdens dit jaar hebben we intern trainingen gevolgd van IBI² waarbij de thema’s blauwe economie, de toekomstige consument en systeemdenken aan de orde zijn gekomen. Hierdoor hebben we niet alleen een breed inzicht in de nieuwe mogelijkheden van economische circulaire systemen; we hebben ook op een meer holistische manier leren nadenken over onze werkzaamheden.

Sandra Baan heeft ons daarnaast geholpen met het leggen van contacten en het aandragen van inhoudelijke thema’s. Ook zijn we onderdeel geworden van ‘de duurzame dwarsdenkers’. Dit is een goed podium gebleken om in contact te komen met andere bedrijven die zich met deze thema’s bezighouden.

Kort gezegd: ‘Ibi² heeft er voor gezorgd dat het thema duurzaamheid stevig is aangezwengeld binnen ons bedrijf!’

Arcadis

Arie Voorburg

We hebben de afgelopen jaren  een hoop brute en angstaanjagende waarschuwingen gezien over de bedreiging die de klimaatverandering in het leven met zich meebrengt. Veel minder gesproken, maar net zo gevaarlijk, zo niet meer, is de snelle achteruitgang van de natuurlijke wereld als samenhangend geheel. Landdegradatie, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn drie verschillende gezichten van dezelfde centrale uitdaging: de steeds gevaarlijkere impact van onze keuzes op de vitaliteit van onze natuurlijke omgeving.De huidige productie- en consumptiemodellen zijn onhoudbaar. Ondertussen zijn de veilige grenzen voor vier van de negen belangrijkste ecologische processen en systemen die de stabiliteit en veerkracht van het aardesysteem regelen al overschreden.

Juist daarom zijn de instituten als IBI² zo hard nodig voor overdracht van kennis en ervaring, het bieden van inspiratie, vernieuwing, juist door het pragmatisch handelen: doen. Niet allen ideeën en concepten maar ook het ontwikkelen van op natuur geïnspireerde ontwerpen intelligente producten en diensten, flexibele productiesystemen etc.

Ik ervaar de samenwerking met IBI² als zeer inspirerend, open, professioneel en constructief.

Leolux

Patrick Schreudering

IBI² heeft Leolux begeleid bij het verduurzamen van de onderneming. Op basis van een nul-meting, uitgevoerd door IBI², is verkend op welke wijze Leolux zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een duurzaamheidsagenda die Leolux momenteel aan het uitwerken is. 

Daarnaast heeft IBI² Leolux geholpen om een Limburgs meubel te ontwikkelen. Voor deze Limburgse fauteuil, de Hilco,  worden de materialen en onderdelen zoveel als mogelijk uit de regio betrokken. In het bijzonder geldt dit voor het leder waarmee de Hilco bekleed wordt. Dit leder komt van Limburgse runderen en wordt zo verantwoord mogelijk bewerkt tot een voor Leolux verwerkbare huid.

SLV Nederland

Marianne Hendrikx

Als medebewoner van het kantoorverzamelgebouw Manufactuur kwamen we in contact met IBI2 en de bevlogenheid van Sandra Baan. Sandra heeft een team binnen ons bedrijf stapsgewijs laten kennismaken met duurzaamheid in hele brede zin en is van daaruit op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden rondom dit actuele thema. Naast een algemene bewustwording van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Sandra bij ons bedrijf ook een drive weten te ontketenen binnen de verlichtingsmarkt te onderscheiden middels een aanpak op basis van biophilic design en het uitdragen van onze kennis op kunde op dit gebied. Ons team is nu beter vaardig met ‘de taal’ van biophilia en circulaire economie. Uit onze samenwerking zijn zonder meer zeer waardevolle inzichten en ideeën ontstaan, die SLV Nederland verder zullen gaan brengen, nu en in de toekomst.

Follow us
["error","Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user."]
9 months ago

Wat onze klanten over ons vertellen.....

« 2 of 10 »

Duurzame Dwarsdenkers

Onze dwarsdenkende businessclub die bedrijven, overheden en de wetenschap met elkaar verbindt. Bijeenkomsten met en voor koplopers en innovators op het gebied van duurzaamheid. Benieuwd wat Duurzame Dwarsdenkers voor u kan betekenen?

CONTACT

+31 (0)77 352 32 85

design@ibi2.nl

ADRES

Kazernestraat 17-19

5928 NL Venlo-Blerick

The Netherlands